• Projektowanie ogrodów prywatnych
  • Projektowanie terenów zieleni wokół budynków i firm, parki, zieleńce, skwery, place zabaw, przedszkola, tereny zieleni osiedlowej,

- Zakładanie zbiorników wodnych

- Zakładanie ogrodów skalnych

- Zakładanie ogrodów ziołowych

- Zakładanie wrzosowisk

- Zakładanie ogrodów traw

- Obsadzanie tarasów i balkonów

- Nasadzenia w pojemnikach

 

  • Realizacje powyższych projektów:

- oczyszczanie terenów z gruzu, przygotowanie podłoża, sadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin i roślin jednorocznych zgodnie z projektem

 

  • Pielęgnacja:

- odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie, cięcie drzew i krzewów ozdobnych, zabezpieczanie drzew i krzewów przed mrozem, kontrola stanu drzew i krzewów, zabezpieczanie drzew i krzewów podczas prac budowlanych, pielęgnacja zbiorników wodnych, pielęgnacja trawników, wrzosowisk, ogrodów skalnych, ogrodów traw i ziołowych, pielęgnacja rabat bylinowych i kwietników sezonowych oraz nasadzeń w pojemnikach.

 

  • Nawadnianie

 

  • Kosztorysy

 

  • Inwentaryzacje